Past Henry F. & Margaret Dunlap Fellowship Award Recipients

 

2022:

Lebing Chen, Tsz Chun Wu

2021:

Soumya Kanungo, Zhiyuan Wang

2020:

Alison Farrish, Haoyu Hu

2019:

Seth Davis, Panpan Zhou

2018:

Shah Bahauddin, Chia-Chuan Liu

2017:

Zhoudunming Tu, Li Yang

2016:

Zhenyu Chen, Will Hardy, Binod Rai

2015:

Zhentao Wang, Xinyue Zhang

2014:

Yang-Zhi Chou, Lin Dong

2013:

Joseph Butterworth, Alexander Henderson

2012:

Lindsey Anderson, Pedro Miguel Duarte-Gelvez

2011:

Chang-Chun Lee, Yaxue Dong